Zprávy

Výstava Vize a realita v české a slovenské architektuře 1918–2018

Do 2. září probíhá v pražské Galerii Jaroslava Fragnera mezinárodní putovní výstava, která bilancuje rozpětí mezi odvážnými architektonickými vizemi a těmi realizovanými stavbami, v nichž se tyto vize reálně promítly. Základními artefakty jsou modely významných českých a slovenských děl, které vypracovali studenti a studentky architektonických fakult pražské a bratislavské techniky, konfrontované pomocí multiprojekce s architektonickými vizemi a nerealizovanými projekty.

Kdy:
pátek 29. 6. – neděle 2. 9. 2018
vernisáž: čtvrtek 28. června 2018 v 18.30 hod.

Kde:
Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 

Pořádá:
GJF

Spolupráce:
Design Factory
FA ČVUT
FA STUBA
ÚDU AV ČR

Kurátoři: Matúš Dulla, Klára Pučerová, Dan Merta

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.