Výstava ateliérových prací

Bydlení u řeky

Bc. Marek Kociolek

Anotace

V současném stavu se na pozemku nachází komunikace ve výšce cca 4 m nad řekou. Většina plochy pozemku je v současné době využita pro zeleň a parkování. V ulici Havlíčkova se nachází chátrající ubytovna, která je v rámci této studie určena k demolici. Hlavním záměrem projektu bylo snížení úrovně pěší komunikace blíž k řece a vytvoření vnitrobloku, který oživí lokalitu občanskou vybaveností v parteru i na náplavce a současně umožní maximální propojení obou úrovní. Jedná se o bytový dům se společným suterénem. V ulici Havlíčkova se na terénu nachází bytový dům se schodišťovou dispozicí. Náplavka je zastavěna pavlačovými domy, jejichž hmoty jasně a zároveň nenásilně definují hranu nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov