Zprávy

Soška Ceny děkana je novinkou soutěže. Autorka se inspirovala budovou školy

Cena děkana má vlastní sošku, její podoba vzešla z designérské soutěže. Skleněný objekt je dílem absolventky designu FA ČVUT Kláry Janypkové. Sošce dala jednoduchý, elegantní a nadčasový tvar budovy, která je zároveň symbolem fakulty. Barva skla bude každý rok jiná.

Klára Janypková na podobě sošky spolupracovala se studentem UMPRUM Tomášem Kučerou, který se sklářské tvorbě věnuje v ateliéru Ronyho Plesla. Během výroby se roztavené barevné sklo nalije do kovové formy, ve které se nechá vychladit. Povrch tak získá nepravidelně zdrsněnou strukturu. Barevnost sošky bude v budoucnu udávat aktuální nabídka barev sklárny, tu totiž určují velké zakázky a výroba drobných objektů se jim musí přizpůsobit.

Sklo je zajímavý a ušlechtilý materiál, podle mě nejvhodnější pro takovou příležitost. Koncept barevnosti je spojený s fakultou, buď s interiérem budovy, nebo institucí jako takovou. První modrá barva odkazuje na oficiální barvu univerzity, v dalších ročnících bude barevnost zkoumat spíše detaily, nebo celky budovy a na ně navazovat,“ přibližuje designérka.

V srpnu 2022 vyhlásil děkan FA ČVUT Dalibor Hlaváček designérskou soutěž na sošku pro vítěze a vítězky Ceny děkana. Zúčastnit se mohli studující nebo absolventi/ky FA. Do soutěže se přihlásilo celkem 30 návrhů. O čtyřech finalistech rozhodla porota, ve které zasedli Jan Jaroš, Jan Němeček, Henrieta Nezpěváková, Jiří Opočenský a Kateřina Rottová. Porotci a porotkyně udělili dvě sdílené ceny. Sdílené 3. a 4 místo – Nikola Hurychová a Vitudanish Dara, sdílené 1. a 2. místo – Adama Zajaček a Klára Janypková. Konečné rozhodnutí porota ponechala na děkanovi FA.

 

Finálové návrhy:

Vitudanish Dara
Podoba ceny vychází z členění budovy FA na 4 kvadranty. Má klasickou skladbu z pevného podstavce a samotné sošky. Má na nás působit něčím známým a zároveň něčím novým. Ve stejném duchu je i volba materiálu. Hlásá odvahu k tvořivosti s pokorou k tradici. Cena kombinuje ušlechtilé a moderní materiály – pevný těžký mramor, leštěný mosazný profil a abstraktně působící epoxidová pryskyřice.

Nikola Hurychová
Cílem bylo spojit princip slavnostního objektu (medaile, pohár, soška), co má váhu, a užitného předmětu v kontextu s architekturou. Účel je, aby se ocenění stalo součástí architektury a připomínalo oceněným jejich úspěchy dlouhodobě. Často časem na své minulé úspěchy zapomínáme. Zlatá klika s ražbou může být i po letech zdrojem pocitu štěstí z vlastních úspěchů – na pohled i na dotek.

Adam Zajaček
Trofej jako symbolická památka osoby, která ti dá uznání, kus sebe, pocit úspěchu, víru, odhodlání, radost. A zároveň ti vykouzlí úsměv. Trofej se bude během let měnit podle aktuálního děkana. Bude tak zpětně možné si spojit cenu s osobou, oborem a obdobím. Samotný předmět bude vyhotoven z lité, mírně průhledné pryskyřice prostřednictvím SLA tisku v převažující barvě soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.