Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Areál činžovních domů pod Vyšehradem

Bc. Pavla Briksová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh řešení bytového souboru s částečným komerčním využitím na Rašínově nábřeží na místě stávajících činžovních objektů z 19. století. Tato oblast pod Vyšehradskou skálou mezi Výtoní a vyšehradským tunelem je specifická a unikátní díky kubistickým vilám. Úkolem bylo analyzovat historický vývoj místa, vyhodnotit lokalitu z hlediska architektonických a kulturně historických hodnot, vyhodnotit jednotlivé činžovní objekty v ulici Na Libušince z hlediska stavebně-historického a městotvorného. Rozhodnout pro jejich zachování a rozvoj nebo odůvodnit jejich odstranění a návrh novotvaru a ten v kontextu celku obhájit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.