Zprávy

Nové publikace z našeho ústavu

Japonsko – cesta za architekturou a Hlavou a rukama, Hana Seho vydala v minulém roce dvě publikace. Na jejich vznik přispěla FA ČVUT v rámci Vnitřní soutěže FA 2022 pro podporu umělecké, tvůrčí a publikační činnosti pedagogů a studentů naší fakulty.

Japonsko – cesta za architekturou je itinerář vydaný k příležitosti exkurze do Japonska pořádané ateliérem Hany Seho. Japonská architektura je jedním ze základních zdrojů tvůrčího procesu architekta a její znalost rozšiřuje okruh profesního vzdělání studentů architektury. Je poučná i ve své tisícileté kontinuitě a celostním nahlížení na tvorbu vystavěného prostředí. 

Kostrou exkurze by měla být témata tradiční architektury, moderní architektury, intervence nejznámějších západních architektů v Japonsku a české stopy architektů v Japonsku. Orientace ve výše zmíněných tématech a možnost prostudovat prameny, kontext, architekturu a detaily jednotlivých realizací nejdůležitějších staveb považujeme za zásadní pilíř ve vzdělání budoucích architektů. 

Publikace Hlavou a rukama systematicky mapuje vývoj, průběh a výsledky design-build projektů Ústavu navrhování II v letech 2015–2021, se zaměřením na realizace ateliéru Seho. Publikace zachycuje procesy a výsledky metody Learning by doing jako nadstavbové výukové metody v ateliérové výuce na FA ČVUT. Může sloužit jako inspirace pro pedagogy na školách architektury i jako prezentace výsledků výukových procesů před odbornou i laickou veřejností. 

Obě publikace jsou v elektronické podobě a k dispozici dalším studentům a pedagogům na odkazech níže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.