Diplomové práce

BYDLENÍ PRO SENIORY A KOMUNITNÍ CENTRUM V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Pavelková Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá řešením nedostatku vhodného bydlení pro osoby seniorského věku v Rožnově pod Radhoštěm. Navrhuje doplnění zástavby v centru města s přidruženými komunitními funkcemi, veřejným prostorem a aktivním parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.