Zprávy

Workshop nabídne vývoj teorie architektury 2. pol. 20. století

Workshop Jany Ndiaye Beránkové z Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation v New Yorku, který se bude konat ve dnech 22.–26. 5. 2023, si klade za cíl poukázat na vztah mezi teorií architektury a humanitně orientovaným věděním a podnítit ke kritickému přemýšlení o vztahu mezi teorií architektury a praxí.

Workshop se skládá z kapitol věnovaných jednotlivým teoretikům, v nichž nastíní některé základní otázky teorie architektury, jako jsou například problém architektonické typologie, Rossiho koncepce analogického města, vztah architektury a jazyka, kritika funkcionalismu, otázka symbolismu v architektuře či vztah mezi architekturou a událostí.

Vychází z představy teoretického pole vědění, které se od poloviny šedesátých let utvářelo kolem institucí jako  Institutto Universitario di Architettura v Benátkách, Institute for Architecture and Urban Studies v New Yorku, nebo časopisů Oppositions, Casabella, či Architectural Design.

Workshop se zaměřuje na dílo autorů, kteří se snažili odpovědět na krizi moderní funkcionalistické architektury tak, že přenášeli do svého teoretického uvažování o architektuře koncepty z francouzské filosofie. Aldo Rossi, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, či Bernard Tschumi se v 60. a 70. letech nejprve věnovali teorii a teprve na konci 70. anebo počátku 80. let se stali úspěšnými praktikujícími architekty.

 

Jana Ndiaye Beránková se zabývá teorií architektury a filosofií. Doktorský titul z architektury získala na Columbia University Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation v New Yorku. Její doktorská práce „Produktivní nedorozumění: Teorie architektury a francouzská filosofie 1965-1990“ rozebírá na příkladu pěti vybraných teoretiků (Aldo Rossi, Alan Colquhoun, Diana Agrest, Mario Gandelsonas, Bernard Tschumi, Peter Eisenman) vztah mezi architektonickým myšlením, francouzským strukturalismem a poststrukturalismem. Předtím studovala na École Normale Supérieure v Paříži a na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Spolu s Jelicou Šumič Rihou a Davidem Rabouinem redigovala vydání „Myslet nekonečno“ slovinského časopisu Filozofski Vestnik /XLI, 2/2020). Vede neziskové nakladatelství Suture Press / éditions Suture, založené v Lyonu, kde se podílela jako redaktorka na publikacích Revolutions for the Future: May ’68 and the Prague Spring (s Nick Nesbittem and Michael Hauserem, 2020) a na knize Alain Badiou: Sometimes, We Are Eternal (s Normou Hussey, 2019). Je spoluzakladatelkou Pražského axiomatického kroužku, se kterým v Praze uspořádala konference, na nichž vystoupili filozofové jako Jacques Rancière, Alain Badiou, či Étienne Balibar.

www.suturepress.com

 

Seznam literatury a podrobný sylabus

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.