Zprávy

Zemřel Karel Kibic

Památkář s hlubokou znalostí architektury historických radnic a s fenomenální pamětí vyučoval na FA ČVUT mezi lety 1979–2005. Svým přístupem dokázal pro obor nadchnout stovky studujících historie a architektury. Jeho kategorizace historických měst se stala základem konceptu městských památkových zón.
Karel Kibic, exkurze do Itálie s Univerzitou třetího věku (2011), foto Petr Vorlík

Po absolvování Fakulty pozemního stavitelství a architektury ČVUT (1953) začal působit na bratislavské technice jako asistent Alfreda Piffla a v roce 1958 zde obhájil disertaci Renesanční dům radní v našich zemích. Od roku 1957 působil ve Státním ústavu zemědělských a lesnických staveb v Praze a od roku 1965 se už trvale věnoval památkové péči, nejprve na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody.

Na jeho podnět byly v roce 2008 znovu vztyčeny věže pražské Malostranské radnice. Z řady jeho knih vyniká dílo Historické radnice Čech, Moravy a Slezska (2009). Trvale spolupracoval se slovenskými kolegy a podílel se na učebnici Vývoj architektúry v renesancii a baroku (1992).

Od roku 1979 působil na Fakultě architektury ČVUT, kde se v roce 1998 stal profesorem, který údajně, jak se tradovalo mezi studenty, nikdy nikoho nevyhodil ze zkoušky. Po skončení aktivního pedagogického působení (2005) s neutichajícím zanícením přednášel posluchačům University třetího věku.

Karel Kibic zemřel 3. května 2023. Bylo mu 93 let.

Poslední rozloučení se uskuteční 10. května 2023 od 10:30 v kostele svaté Terezie od Dítěte Ježíše na Kobyliském náměstí v Praze 8.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.