Zprávy

Plně soběstačný dům pro nové tisíciletí? Navrhnou ho studující Winyho Maase

V zimním semestru studující ateliéru hostujícího profesora Winyho Maase navážou na výzkum z předchozího roku, zaměří se ale na více lidské měřítko. Téma BioHouse představí výzkum, návrh a aplikace nových technologií a materiálů, které umožní navrhovat udržitelné, ekologické a uhlíkově neutrální domy. Semestr zahájí workshopem v Müllerově vile.
© ARCHIP

Lze vytvořit materiál, který poskytuje světlo, vytváří energii, filtruje, zadržuje a vyrábí pitnou vodu, v němž žijí rostliny a živočichové? Jak by vypadala domácnost vytvořená pouze z této biohmoty? A jaké ekosystémy a infrastruktura bydlení by vznikaly? I na to budou studentky a studenti hledat odpovědi v zimním semestru. S využitím prostorových analýz a digitálních dat zpracují podrobný výzkum potřeb a ekologických dopadů současného způsobu bydlení. Tým bude jednak zkoumat aktuálně dostupné technologie, zároveň ale přijde s nápady na úplně nová řešení a postupy pro budování ekologických, uhlíkově neutrálních a soběstačných domů. Výsledky týmové práce pak budou prezentovat v lednu prostřednictvím filmu a fyzické instalace v atriu fakulty.

Součástí zadání BioHouse je také víkendový workshop v Müllerově vile. Studující během něj budou zkoumat unikátní Loosův raumplan a navrhnou jeho úpravy respektující dnešní požadavky na bezbariérovost.

Ateliér povede hostující profesor Winy Maas, asistovat mu letos budou studující magisterského programu Architektura a urbanismus Barbora Rozálie Strnadová a Michal Zapletal.

Přihlášky v podobě portfolia a krátkého motivačního dopisu posílejte na adresu strnadova.br@gmail.com. Zaslané práce se mohou vztahovat k tématu a/nebo metodě tohoto studia (tj. animace, filmová tvorba atd.). Uzávěrka online přihlášek je ve středu 13. září ve 13:00. Rozhodnutí budou rozeslána v pátek 15. září, omezený počet míst bude k dispozici osobně 18. 9. v místnosti č. 649 po skončení prezentací ateliérových zadání.

Ateliér hostujícího profesora je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury a za podpory Velvyslanectví Nizozemského království.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.