Zprávy

Stipendia na studium v Bavorsku pro akademický rok 2024/25

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25 je 1. prosinec 2023. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku. Zároveň jsou všichni zájemci zváni na online akci "Za studiem do Bavorska", kde se mohou dozvědět více o studiu v Bavorsku, o stipendijních programech a podávání žádostí. Online akce se koná v úterý 10. 10. 2023 v 16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem https://www.btha.cz/cs/.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.