Diplomové práce

Bydlení pro seniory u Botiče

Bc. Kristýna Vítů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo dotvořit urbanistickou strukturu v Praze – Michli a navrhnout zde bydlení pro seniory. Toto bydlení se řídí novodobými trendy a nabízí bydlení jak nesoběstačným seniorům, tak i soběstačným.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.