Zprávy

Prozkoumat vágní Terény. Městská divočina tématem prvního ročníku fóra o krajině

Území nikoho, místa mezi místy, periferie uvnitř města. Mají území bez jasně definované funkce nějaký přínos? Měli bychom je regulovat? A jak s nimi pracovat? Odpovědi bude hledat konference, která se uskuteční 20. října 2023 v pražském CAMPu.

Akce organizovaná studujícími krajinářské architektury FA ČVUT je otevřenou platformou pro setkávání, sdílení, vzdělávání a diskusi. „Vytváříme prostor, který bude celospolečensky otevírat témata krajinářské architektury a příbuzných oborů a poskytne uvolněnou atmosféru pro debatu a konfrontaci zažitých narativů. Chceme akcentovat současná témata, propojovat, komunikovat, rozvířit vody," říká jeden ze zakladatelů Václav Suchan.

Dopoledne se návštěvníci a návštěvnice vydají do jednoho z mnoha pražských vágních terénů. Prozkoumají městskou divočinu na pomezí Vršovic a Strašnic v prostoru budoucí tzv. Drážní promenády, liniového parku v místech zrušené železniční trati. Procházku povede autor návrhu proměny – urbanista Tomáš Cach.

Odpolední program v CAMPu nabídne osm přednášek s diskuzemi. Na fenomén vágních terénů se podívají prizmatem různých profesí i přístupů. Téma uvede teoretička architektury Jana Tichá, rozličné inspirace a strategie práce s městskou divočinou představí krajinářský architekt Štěpán Špoula a botanický vhled přinese Jiří Sádlo. Vystoupí také socioložka Michaela Pixová nebo vizuální umělec Epos 257, jehož výstava Zhroucení krajiny, tematizující vnitřní periferie, je aktuálně k vidění v pražské MeetFactory.

Program zakončí panelová debata a společenský večer v Bílém sále. Akce je zdarma, z kapacitních důvodů je nutná registrace přes tento odkaz. Akce se koná pod záštitou České komory architektů. Konference byla podpořena v rámci Akademické soutěže FA ČVUT a na její uskutečnění přispívá i Ústav krajinářské architektury FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová