Zprávy

Vyhlášení Studentské grantové soutěže na rok 2024

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje Studentskou grantovou soutěž ČVUT na rok 2024. V rámci vyhlašované výzvy mohou být podány nové návrhy projektů - jednoleté až tříleté - realizované v kaIendářních letech 2024 až 2026. Přihlášky nových grantů lze podávat od 31. října do 27. listopadu 2023. Soutěž je určena na podporu studentských projektů v rámci činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na webové adrese www.sgs.cvut.cz jsou vystaveny základní dokumenty ve znění platném pro rok 2O24. Podávání přihlášek probíhá elektronicky, přes aplikaci SGS. Více informaci o SGS na Fakultě architektury naleznete zde: https://www.fa.cvut.cz/cs/vyzkum-a-spoluprace/podpora-vyzkumu/sgs

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.