Výstava ateliérových prací

Bydlení ve městě - Praha Zlíchov

Štěpán Rozsíval

Anotace

V ateliéru profesora Lábuse jsme na poměrně svažitém pozemku na ulici Nový Zlíchov zpracovávali návrh, který měl svým obsahem zahrnout byty pro zaměstnance dané městské části a současně poskytnout prostory pro komerci (obchod s potravinami). Již při obhlédnutí pozemku bylo zřejmé, že bude třeba reagovat na strmý terén, který se svažuje v obou směrech. Pozemek se nachází v poměrně klidné periferní části Prahy. Sousedí se zástavbou nesourodých rodinných domů na severní straně, na jižní straně nabízí výhled na střední školu (uměleckou a řemeslnou) a na západní straně ve směru již poměrně strmého stoupání je pozemku sousedem solitérní viladům. Východní pohledy umožňují výhled na protější břeh Vltavy, severní směr pak nabízí výhled na Vyšehrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA