Zprávy

EUmies Awards Young Talent přináší oceněné diplomní práce mladých talentů

Potřetí byla na FA ČVUT představena bienální výstava nejlepších diplomových projektů architektonických škol soutěže EUmies Awards 2023. Slavnostně ji zahájila proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová. Výstava je přístupná veřejnosti v přízemí fakulty každý den do 22. listopadu.

EUmies Awards pořádá Nadace Miese van der Rohe s podporou programu Evropské unie Kreativní Evropa. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou asociací škol architektury (EAAE), Evropskou radou architektů (ACE-CAE) a platformou World Architects jako zakládajícím partnerem; Evropským kulturním centrem jako partnerem v Benátkách; sponzorovány společnostmi Jung, Jansen a Regent Lighting; a s podporou USM a hotelu Alma Barcelona. Cílem soutěže je podpořit talenty čerstvě vystudovaných architektů, urbanistů a krajinářských architektů, kteří budou v budoucnu zodpovědní za proměnu našeho životního prostředí.

Do soutěže nominují práce samy školy, počet projektů se odvíjí od velikosti školy. Porotu soutěže EUmies Awards 2023, kategorie Mladý talent, tvořili N'Goné Fall, Manuel Henriques, Jennifer Mack, Simone Sfriso a Snežana Vesnić.

S více než 1500 studujícími může FA ČVUT každý druhý rok nominovat 4 diplomové projekty. V soutěži Young Talent 2018 se Veronika Indrová a Filip Galko (vedoucí práce Ján Stempel) dostali mezi 40 projektů v užším výběru a Kateřina Průchová (Tomáš Novotný) byla se svým projektem Golden Canal vybrána mezi 12 finalistů soutěže Young Talent 2020.

Do soutěže Young Talent 2023 byly přijaty projekty předložené a schválené příslušnými školami v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 a FA ČVUT nominovala Post-Media Lighthouse od Jakuba Kendera (Ján Stempel), New Central Station Prague - Opera od Zdeňka Volfla (Roman Koucký), Renewal of the Šluknov Spur od Sáry Roeselové (Boris Redčenkov) a ÚBOČ.34 od Davida Fouda (Tomáš Hradečný). Všechny tyto projekty si můžete prohlédnout v archivu EUmies Awards.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.