Zprávy

Prohlášení FA ČVUT k tragické události na FF UK

Vedení Fakulty architektury ČVUT a Akademický senát FA ČVUT hluboce zasáhla tragická událost, ke které došlo 21. prosince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Tento útok na vysokoškolské půdě je šokující a nelze se s ním v žádném případě smířit. S upřímným soucitem sdílíme bolest zraněných a rodin postižených a vyjadřujeme solidaritu s celým akademickým společenstvím Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. FA ČVUT je připravena k veškeré pomoci, které bude třeba. 

Vzhledem k této události rušíme v pátek 22. 12. výuku, budova fakulty zůstává otevřená. K dispozici je krizová intervence pro studující a zaměstnané: linka In IUSTITIA, která byla zřízena přímo za tímto účelem: 773 177 636 nebo 773 177 844, Linka bezpečí: 116111, ombudsmanka FA Dita Jahodová: 732 403 386.  

Ve dnech 27.–29. 12. nabízí Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) psychologickou podporu pro studující ČVUT. V případě zájmu je možné se objednat na konzultaci e-mailem cips@cvut.cz nebo telefonicky 777 666 845.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.