Lidé

Mgr. Dita Jahodová

Ombudsmanka FA

Stará se o rozvoj vstřícného, férového a bezpečného pracovního a studijního prostředí, aby v něm byly reflektovány potřeby studujících a zaměstnaných a respektována různorodost z hlediska genderu, sexuality, etnicity a národnosti. Vyhodnocuje a řeší podněty studujících i zaměstnaných.     S podněty nakládá důvěrně a usiluje o jejich spravedlivé posouzení. Věnuje se podpoře rovných příležitostí, slaďování osobního, studijního a pracovního života a prevenci negativních jevů (přetížení, vyhoření, obtěžování, šikana atp.).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.