Závěrečné práce

Azylový dům pro rodiče s dětmi, Sinkulova, Praha 4

Bc. Lucie Tošenovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

  Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnout Azylový dům a nízkoprahové centrum v Sinkolově ulici, Praha – Podolí. V blízkosti se nachází muzeum vodárenství a vodárna Podolí. Stavba je zasazena do prudkého svahu pod Vyšehradem a ukončuje blokovou zástavbu před Podolskými schody. Návrh je zaměřen na zasazení stavby do terénu, blokové okolní zástavby a vytvoření bezpečného prostoru pro lidi v těžké životní situaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.