Zprávy

3. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro AR 24/25

3. kolo výběrového řízení na studijní výjezd s Erasmus+ bude probíhat od 24. 5. do 27. 5. 2024 přes aplikaci MOBILITY.

Výběrové kolo je primárně určeno studentům, kteří chtějí realizovat výjezd v rámci Erasmus+ do Francie. Otevřely k přihlašování tak budou pouze univerzity ve Francii.

Přihlásit se mohou i studenti, kteří omylem neodeslali přihlášku v druhém kole výběrového řízení. Volbu univerzit provedou v aplikaci Mobility, a poté dají vědět na jarmila.vokounova@fa.cvut.cz pro dohodu ohledně volby univerzity.

Jazykové certifikáty z francouzštiny nebo prosbu o vypsání jazykové zkoušky z francouzštiny směřujte prosím na jarmila.vokounova@fa.cvut.cz.

Doporučená jazyková úroveň je B1 nebo B2 z francouzštiny, pro univerzitu v Nantes je možné dodat úroveň A2. Pokud nedisponujete certifikátem nebo znalostí francouzštiny, případně ovládáte pouze základy, je možné počkat s dodáním potvrzení o úrovni jazyka nebo jazykovou zkouškou do října 2024, kdy budou probíhat nominace na letní semestr.

Připomínáme, že je nutné mít studijní průměr lepší nebo roven 2,2. Ústní pohovory na fakultě pro toto doplňkové kolo se nerealizují.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.