Výstava ateliérových prací

Český dům na Taiwanu

Bc. Nikol Schmidtová

Anotace

Český dům se nachází v severní městské části Tchaj-peje. Hlavní myšlenkou projektu bylo navrhnout reprezentativní budovu českého státu a zároveň vytvořit společenský prostor, nejen pro česko-taiwanskou komunitu. Na základě této idei vzniklo zahradní atrium, které rozděluje budovu na tři vzájemně propojené hmoty a vytváří klidné místo uprostřed rušného města. Dům naplňuje široký program konzulátu i českého domu. Nachází se zde komerční prostory v podobě kavárny a multifunkčního sálu, administrativní prostory českých agentur, prostory konzulátu s vízovým oddělením a reprezentativní prostory konzula. Dům dodržuje uliční čáru a zachovává průchozí arkádu, která umožňuje plynulý pohyb po ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.