Zprávy

Konference přiblíží architekturu a centrální plánování nejen v Československu

Československý Stavoprojekt je považován za největší projekční kancelář své doby. Poválečná obnova hospodářství a osídlení se však odehrávala v celé Evropě. Mezinárodní konference přiblíží, jak jednotlivé státy situaci řešily a zda byl koncept Stavoprojektu výjimkou či univerzálním systémovým řešením. Pořádá ji 30.–31. května Ústav teorie a dějin architektury.
© Tomáš Droppa

Akce je prvním výstupem v rámci grantu Stavoprojekt 1948–1953. Cílem je vytvořit mezinárodní platformu pro diskusi o přístupech ke zkoumání dějin architektury v období od konce druhé světové války do sklonku padesátých let, kdy se v evropských socialistických státech ve velkém prosadila prefabrikovaná výstavba. 

Historička dějin umění Marija Drėmaitė z univerzity ve Vilniusu se zaměří na reakce samotné architektonické komunity na centralizaci architektonické praxe v Sověty okupované Litvě. Historik a historička umění Igor Marjanović (Rice University, Texas) a Katerina Ruedi Ray (Bowling Green State University, Ohio) ve svém příspěvku srovnají architektonického vzdělávání a jeho politizaci ve východním Německu, Československu a Maďarsku. Téma blízké československému Stavoprojektu představí historička Stephanie Herold z TU Berlin v koncepci spolupráce a organizace v centralizovaných plánovacích systémech NDR nebo historička umění Aneta Borowik (University of Silesia, Katowice) na studiích Miastoprojektu a experimentálního ústavu v Katowicích.

Na konferenci nebudou chybět ani zástupkyně a zástupci z českého prostředí. Jednou z nich bude například historička architektury působící na AV ČR Michaela Janečková, která se bude věnovat řediteli Stavoprojektu Jiřímu Voženílkovi. Závěrečného ohlédnutí se ujme historička architektury Kimberly Elman Zarecor z Iowa State University.   

 „Široký záběr a pestrost příspěvků uvedou dění v Československu v plnohodnotném kontextu událostí ve střední a východní Evropě,“ říká Petr Vorlík, hlavní řešitel projektu. Kompletní program konference najdete na webových stránkách projektu, kde se zároveň můžete do 29. 5. registrovat pro volný vstup na oba přednáškové dny. Konference proběhne v angličtině. 

Výzkumný projekt Kolektivizace projekční činnosti a její otisk v paměti české krajiny a měst byl podpořen v programu NAKI III Ministerstva kultury ČR, DH23P03OVV004. Akce se koná pod záštitou Docomomo Czech Republic

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.

Foto: Tomáš Droppa

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.