Zprávy

Institut pro udržitelný rozvoj sídel ocenil diplomovou práci Martiny Požárové

Čestné uznání v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje získala studentka Fakulty architektury ČVUT Martina Požárová za Město mezi řekami. Čestné uznání bude slavnostně předáno 11. října na konferenci Brownfieldy jako příležitost v Ostravě.
Situace konceptu návrhu - diplomová práce Martiny Požárove - Město mezi řekami

Tomáš Hradečný, vedoucí diplomové práce, k její nominaci říká, že to bylo pro kvalitu a rozsah přemýšlení autorky: „Stručně řečeno, Martina řeku vnímá jako naději ke vzkříšení zapomenutého vztahu města a krajiny, člověka a přírody, odhaluje řeku jako prostor uvnitř městské struktury, který ovládá. To je klíč k pochopení identity místa,“ dodává Hradečný.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.