S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Institut pro udržitelný rozvoj sídel ocenil diplomovou práci Martiny Požárové

Čestné uznání v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson za nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje získala studentka Fakulty architektury ČVUT Martina Požárová za Město mezi řekami. Čestné uznání bude slavnostně předáno 11. října na konferenci Brownfieldy jako příležitost v Ostravě.
Situace konceptu návrhu - diplomová práce Martiny Požárove - Město mezi řekami

Tomáš Hradečný, vedoucí diplomové práce, k její nominaci říká, že to bylo pro kvalitu a rozsah přemýšlení autorky: „Stručně řečeno, Martina řeku vnímá jako naději ke vzkříšení zapomenutého vztahu města a krajiny, člověka a přírody, odhaluje řeku jako prostor uvnitř městské struktury, který ovládá. To je klíč k pochopení identity místa,“ dodává Hradečný.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.