Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Solid Karlín - multifunkční městský blok

Bc. Martina Flanderová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout multifunkční objekt typu solid, který by měl velmi dlouhou životnost a byl dostatečně variabilní a univerzální tak, aby mohl sloužit odlišným typům funkčního využití prostorů. Jako vhodná lokalita pro takovýto typ objektu byl vybrán Rohanský ostrov v Praze Karlíně. Konkrétně území zhruba ve středu této rozvojové oblasti v blízkosti stanice metra Invalidovna. Urbanistický návrh řešeného území tvoří 2 multifunkční objekty situované podél ulice Rohanské nábřeží a bytové objekty orientované směrem k řece. Navržený objekt Solid Karlín odpovídá velikosti městského bloku. Variabilita objektu byla prověřena protichůdnými možnostmi funkčního využití – bydlením a administrativními plochami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.