Zprávy

Konference Architektura dětem představí témata Děti a město a Prostor pro hru

V pořadí již druhá konference Architektura dětem s tématem Děti a město / Prostor pro hru proběhne 25. – 26. října v CAMP Praha. Konference si klade za cíl podnítit vznik memoranda, které zaštítí společnou dlouhodobou vizi pořadatelů o postupném vylepšení a zefektivnění procesu navrhování, realizace, certifikace a kontroly herních prostor tak, aby co nejlépe sloužily svým uživatelům, tedy dětem.

„Jsme rádi, že i letos jsme našli vynikající řečníky z celého světa, kteří do svých metropolí přinesli funkční a zároveň originální řešení míst pro děti a veřejnost“, říká Mirjana Petrik, spoluorganizátorka konference. „Věříme, že různé pohledy z praxe a trendy ohledně posuzování přiměřeného rizika pomohou inspirovat návrhy veřejných prostor a hřišť v naší republice a přispějí k zamyšlení nad budoucností našich měst“, dodává Petrik.

Řečníci se budou zabývat možnostmi širšího zapojení dětí a celých komunit do plánování. Pouze prostory navržené na míru pro dané místo a s ohledem na potřeby místních uživatelů mohou plně rozvinout svůj potenciál.

Motto konference
Hra je pro vývoj dětí klíčová. Skrze hru děti poznávají samy sebe i okolní svět. Kvalita hry se odvíjí od kvality prostředí, ve kterém probíhá.

Hosté a řečníci ze zahraničí
Hostem konference bude Helena Menezes - General Director v H. Menezes Risk Vision, Portugalsko. Konzultantka a školitelka v oblasti bezpečnosti dětí a posuzování rizik, se kterými se děti setkávají ve vystavěném prostředí, především na hřištích.

Mezi další řečníky patří Tim Gill, který je nezávislý školitel, spisovatel a konzultant z Londýna, který se dlouhodobě věnuje dětské hře. Obhajuje právo dětí si svobodně hrát a zkoumat své okolí a upozorňuje na potřebu vyváženého přístupu k riziku, které tyto činnosti přirozeně doprovází. Více na: www.rethinkingchildhood.com

Pozvání přijala i Nicola Butler, která je ředitelkou asociace Hackney Play. Ta úspěšně provozuje tři „dobrodružná“ hřiště (adventure playgrounds) ve východním Londýně. Zároveň zasedá v radě Play England, sdružení pro dětskou hru v Anglii. Nicola je spoluautorkou knihy o navrhování úspěšných herních prostorů (Design for Play: A guide to creating successful play spaces).

Pan Elger Blitz přijede z Nizozemí, kde je zakladatelem a vedoucím designérem studia Carve. Již více jak 25 let se věnuje navrhování dětských hřišť a herních ploch ve veřejném prostoru. Díky svému nekonvenčnímu přístupu k navrhování je žádaným lektorem na řadě univerzit v Nizozemsku i v zahraničí.

Z ČR vystoupí prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. působící na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vede oddělní sociální psychologie. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka. Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací, mezi jinými knihy "Raný psychický vývoj dítěte".

O svých zkušenostech s navrhováním pro děti se podělí Matěj Hájek - sochař a umělec, spoluzakladatel uměleckého skupiny Ztohoven. Spolupracuje na "Playscape" projektech na pomezí krajinářské architektury a landartu. Je spoluautorem originálního konceptu herní krajiny Pecka v Krkonoších.

Záštitu nad konferencí udělil Magistrát hl. města Prahy a Společnost pro krajinářskou a zahradní
tvorbu. Hlavními partnery konference jsou Nadace Proměny Karla Komárka, Nadace VIA a CAMP Praha.

Konferenci pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze, Město přátelské k dětem z. s. a To město z. s.

www.architekturadetem.cz

Kontakt pro tisk:
Mirjana Petrik
Mob: 774 414 626
E-mail: tym@architekturadetem.cz

nebo

Markéta Patelová
Mob: 728 210 964
E-mail: tym@architekturadetem.cz 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.