Zprávy

Workshop Space Syntax

Ústav urbanismu FA ČVUT v Praze zve všechny pedagogy, post-doky a doktorandy na workshop Akkie van Nes, TU Delft, Faculty of Architecture and the Build Environment, s názvem Space Syntax, který proběhne na FA ČVUT ve dnech 9. - 12. října 2018 od 9 do 15 hodin v místnosti 152. Účast je bezplatná. Z kapacitních důvodů prosíme o přihlášení prostřednictvím adresy zdrahalova@fa.cvut.cz Kontakt: Ing. arch. Jana Zdráhalová, PhD, zdrahalova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.