S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Workshop Space Syntax

Ústav urbanismu FA ČVUT v Praze zve všechny pedagogy, post-doky a doktorandy na workshop Akkie van Nes, TU Delft, Faculty of Architecture and the Build Environment, s názvem Space Syntax, který proběhne na FA ČVUT ve dnech 9. - 12. října 2018 od 9 do 15 hodin v místnosti 152. Účast je bezplatná. Z kapacitních důvodů prosíme o přihlášení prostřednictvím adresy zdrahalova@fa.cvut.cz Kontakt: Ing. arch. Jana Zdráhalová, PhD, zdrahalova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.