Zprávy

Autorský šperk Oldřicha Sládka na výstavě v Memphisu

Přehlídka více než 90 uměleckých náramků z celého světa probíhá v Metal Museum v Memphisu (USA). Dílo ze série Opus Humanum zde vystavuje pedagog FA ČVUT Oldřich Sládek. Výstava kurátorky Helen Drutt navazuje na její předešlý projekt RINGS! a je doplněna vydáním stejnojmenné publikace.

Kurátorsky sestavená kolekce náramků Bracelets, Bangles & Cuffs: 1948–2024 ilustruje širokou škálu tradičních kovotepeckých technik, experimentálních metod a materiálů i současných postupů. Výstava představuje díla, která vlastní organizátorka výstavy Helen Drutt, pedagožka, galeristka, autorka, mecenáška umění a propagátorka moderního a současného řemesla.

Vystavený náramek pedagoga FA Oldřicha Sládka patří do série OPUS HUMANUM. Ta se pokouší o posun v tvorbě skládaných šperků pojených pouze studenými spoji. Náramek tak drží dohromady provlečeným nanolankem. „Mnoho součástí složených v přísném řádu tvoří dohromady jasný celek. Lidstvo se neustále snaží o posun ve všem, co koná i tvoří. Snaží se o dokonalost, které nelze dosáhnout, neboť bytost nedokonalá dokonalosti v díle dosáhnout nemůže. Ale snažit se musí, je to její úděl. V díle samotném se zrcadlí energie a touha do něj vložená,“ přibližuje autor.

Před vystavením v Memphisu bylo možné si letos šperk prohlédnout na výstavě 7x7 The Geometry of Elegance v Českém centru v Mnichově nebo na výstavě Salon Benešovska 2024 v Muzeu umění a designu v Benešově.

Oldřich Sládek je absolventem Fakulty architektury ČVUT a Ateliéru K.O.V. na VŠUP v Praze. Na Ústavu nauky o budovách vede spolu s Markem Blankem ateliér 1. ročníku ZAN Sládek–Blank a zároveň seznamuje studující s principy a technikou výroby architektonických modelů v předmětu Nauka o stavbách I. Ve své soukromé praxi se věnuje současně architektuře a návrhu a výrobě šperků a dalších předmětů.

Přehlídka v Metal Museum v Memphisu (USA) potrvá do 17. listopadu 2024.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.