Nauka o stavbách I

Termíny zkoušek budou postupně vypisovány v celém zkouškovém období a v případě potřeby až do 12.3. Prezenční zkoušení je omezeno na 10 osob. Distanční termíny budou v KOSu označeny.

Posluchači jsou seznámeni se ZÁKLADY dimenzování a navrhování prostorů na základě teoretických a praktických zkušeností přednášejících architektů. Získají v poměrně širokém záběru základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. Důraz je kladen na celostní vnímání architektury v různých měřítkách. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.

Související předměty

Nauka o stavbách II
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
Nauka o stavbách IV
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS5N, 518NS5K, 518NS5D Nauka o stavbách VI
518NS6, 518NS6K, 518NS6D Nauka o stavbách VII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková