Posluchači jsou seznámeni se ZÁKLADY dimenzování a navrhování prostorů na základě teoretických a praktických zkušeností přednášejících architektů. Získají v poměrně širokém záběru základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. Důraz je kladen na celostní vnímání architektury v různých měřítkách. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.

Související předměty

518NS2A, 518NS2K Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NS4, 518NS4K Nauka o stavbách IV
518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
518NS6N Nauka o stavbách VI
518NS7 Nauka o stavbách VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.