Nauka o stavbách I

DÁLE PŘEDNÁŠEJÍ

BROŽOVÁ MICHAELA, doc. Ing.

CIKÁN MIROSLAV, doc. Ing. arch.

JEHLÍK JAN, prof. Ing. arch.

KOLAŘÍK RADEK, doc. Ing. arch.

PLOS JIŘÍ, JUDr. PhDr.

ŠAJTAR MIROSLAV, Ing. arch.

ŠRÁMEK MICHAL, Akad. arch.

 

MODELY - CVIČENÍ

BUKOVSKÝ MARTIN J., Ing. arch.

DĚNGE JANA, Ing. arch.

 

Posluchači jsou seznámeni se ZÁKLADY dimenzování a navrhování prostorů na základě teoretických a praktických zkušeností přednášejících architektů. Získají v poměrně širokém záběru základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. Důraz je kladen na celostní vnímání architektury v různých měřítkách. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.

ZKOUŠKA NAUKA O STAVBÁCH 1

VÝSLEDKY ZKOUŠEK Z NAUKY O STAVBÁCH 1 BUDOU K DISPOZICI V M.Č. 432 (SEKRETARIÁT/ PO-PÁ 8:30-14:30). KAŽDÝ STUDENT ZDE MUSÍ PODEPSAT VÝSLEDEK ZKOUŠKY, POTÉ MU BUDE ZAPSÁN DO KOSU.

TERMÍN 17.1.2019 - VÝSLEDKY JSOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 21. 1. 2019

TERMÍN 25.1.2019 - VÝSLEDKY JSOU K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 28. 1. 2019

TERMÍN 31.1.2019 - VÝSLEDKY JSOU K DISPOZICI OD ÚTERÝ 5. 2. 2019 

TERMÍN 7.2.2019  - VÝSLEDKY JSOU K DISPOZICI OD ÚTERÝ 12.2.2019, TESTY BUDOU K NAHLÉDNUTÍ OD 19.2.2019

TERMÍN 14.2.2019 - VÝSLEDKY BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ K DISPOZICI OD ÚTERÝ 19.2.2019

 

KONZULTACE MIMO NÁHRADNÍ TERMÍN CVIČENÍ NS I - DENNÍ A UMĚLÉ OSVĚTLENÍ:

2.1.2019 13:00 až 14:40 v mč. 435  KONZULTACE ODPADÁ!!! počasí.

10. 1. 2019 - 10:30 až 12:30 - konzultace v mč. 435

16. 1. 2019 - 14:30 až 16:00 (po zkoušce NS iii) - konzultace v mč. 435

17. 1. 2019 - 14:30 až 16:00 (po zkoušce NS iii) - konzultace v mč. 435

24. 1. 2019 - 14:30 až 16:00 (po zkoušce NS iii) - konzultace v mč. 435

29. 1. 2019 - 14:30 až 16:00 (po zkoušce NS iii) - konzultace v mč. 435

31. 1. 2019 - 14:30 až 16:00 (po zkoušce NS iii) - konzultace v mč. 435.

 

Do studijních materiálů jsou doplněny v podkladech zpřesněné postupy, nejde o změnu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková