S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Nauka o stavbách I

Cvičení neprobíhají podle rozvrhu. Sledujte informace na webu a on-line přednášky v pátek od 10:45 z posluchárny 105 Kotěra.

Posluchači jsou seznámeni se ZÁKLADY dimenzování a navrhování prostorů na základě teoretických a praktických zkušeností přednášejících architektů. Získají v poměrně širokém záběru základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. Důraz je kladen na celostní vnímání architektury v různých měřítkách. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková