Nauka o stavbách I

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ

CIKÁN MIROSLAV, doc. Ing. arch.

ŠAJTAR MIROSLAV, Ing. arch.

BUKOVSKÝ MARTIN J., Ing. arch.

DĚNGE JANA, Ing. arch.

 

Posluchači jsou seznámeni se ZÁKLADY dimenzování a navrhování prostorů na základě teoretických a praktických zkušeností přednášejících architektů. Získají v poměrně širokém záběru základní vědomosti o různých vlivech na koncept budovy. Důraz je kladen na celostní vnímání architektury v různých měřítkách. V seminářích jsou rozpracovávána některá témata přednášek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková