S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

ČSN online zdarma pro naše studenty a pedagogy

Česká agentura pro standardizaci pro letošní rok opět poskytla FA ČVUT v Praze výlučné právo k využívání své licence na volný přístup k vydaným normám.
 
Najdete je na stránkách agentury. Pro přihlášení platí údaje shodné např. se systémem KOS nebo FIS.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.