Závěrečné práce

Bydlení Vršovická

Rybáková Amálie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Chci ukázat, že i věžáky se mohou chovat přátelsky v blokovém městě. Zkoumám, kolik různých typologií zvládne jeden dům, který skládám do hustých struktur definujících, ale i prolínajících hranice vysokého a nízkého, vnitřního a vnějšího, vlastního a společného, světlého a tmavého, rušného a klidného. Inverzí k zastavěným plochám jsou rajské dvory, odkud stromy sahající k oknům třetího patra vrhají děravý stín na protikladný dvůr za plotem. Bydlíme v domácnostech, které jsou pestré a různorodé. Využívám potenciál pokoje jako odděleného soukromého prostoru, kde mohu a nemusím jen spát. Společně se setkáme v kuchyni.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.