Zprávy

Vyšla nová Alfa, bulletin FA ČVUT

Letošní první číslo Alfy je – výjimečně – celé věnováno tématu projektování pomocí počítačů, resp. především studentské vědecké konferenci Design Computing, kterou v říjnu uspořádal na fakultě náš Ústav modelového projektování spolu s katedrou technologie staveb Fakulty stavební ČVUT. Na naší škole se konala i řada jiných konferencí, těm se Alfa bude věnovat příště.

Konference Design Computing zaujala svou spoluprací napříč univerzitami v České republice i bohatým zahraničním angažmá.  Alfa rovněž představuje nového profesora Achtena v odpovědích na anketní otázky, Ateliér Achten-Pavlíček a Ateliér Florián, a v rubrice LAB: Očima doktorandů se mj. dozvíte, jaké téma své dizertační práce si vybrala doktorandka Markéta Gebrian.

Fotografie: Jiří Ryszawy

Novou Alfu si můžete stáhnout zde.

Z konference Computing Design. Vernisáž výstavy Fakulty architektury a Fakulty stavební, kterou zahajoval rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Prof. Thomas Bock - s robotem, během pražské přednášky a Home Care robot.

Dominik Císař: Digital Rococo, ateliér FLO/W 2016/2017 (Virtuální data flexibilních fraktálních struktur mohou být pomocí algoritmů převedena do fyzické stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.