S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Vyšla nová Alfa, bulletin FA ČVUT

Letošní první číslo Alfy je – výjimečně – celé věnováno tématu projektování pomocí počítačů, resp. především studentské vědecké konferenci Design Computing, kterou v říjnu uspořádal na fakultě náš Ústav modelového projektování spolu s katedrou technologie staveb Fakulty stavební ČVUT. Na naší škole se konala i řada jiných konferencí, těm se Alfa bude věnovat příště.

Konference Design Computing zaujala svou spoluprací napříč univerzitami v České republice i bohatým zahraničním angažmá.  Alfa rovněž představuje nového profesora Achtena v odpovědích na anketní otázky, Ateliér Achten-Pavlíček a Ateliér Florián, a v rubrice LAB: Očima doktorandů se mj. dozvíte, jaké téma své dizertační práce si vybrala doktorandka Markéta Gebrian.

Fotografie: Jiří Ryszawy

Novou Alfu si můžete stáhnout zde.

Z konference Computing Design. Vernisáž výstavy Fakulty architektury a Fakulty stavební, kterou zahajoval rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček a děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Prof. Thomas Bock - s robotem, během pražské přednášky a Home Care robot.

Dominik Císař: Digital Rococo, ateliér FLO/W 2016/2017 (Virtuální data flexibilních fraktálních struktur mohou být pomocí algoritmů převedena do fyzické stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.