Zprávy

Vyšla nová Alfa, bulletin FA ČVUT

Letošní první číslo Alfy je – výjimečně – celé věnováno tématu projektování pomocí počítačů, resp. především studentské vědecké konferenci Design Computing, kterou v říjnu uspořádal na fakultě náš Ústav modelového projektování spolu s katedrou technologie staveb Fakulty stavební ČVUT. Na naší škole se konala i řada jiných konferencí, těm se Alfa bude věnovat příště.

Konference Design Computing zaujala svou spoluprací napříč univerzitami v České republice i bohatým zahraničním angažmá.  Alfa rovněž představuje nového profesora Achtena v odpovědích na anketní otázky, Ateliér Achten-Pavlíček a Ateliér Florián, a v rubrice LAB: Očima doktorandů se mj. dozvíte, jaké téma své dizertační práce si vybrala doktorandka Markéta Gebrian.

Novou Alfu si můžete stáhnout zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.