Závěrečné práce

Sportovní náčiní pro zimní volnočasové aktivity

BcA. Jana Bubáková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá sáňkami, navrženými pro dospělé a mládež. Návrh je inspirován svými konkurenty – lyžemi a snowboardy, které dominují zimnímu rekreačnímu sportu. Hlavním prvkem saní je skořepina z jasanového dřeva a široké sanice se skluznicí obdobnou lyžím. S přihlédnutím k historii sáňkování jsou sáňky navrženy zejména z přírodního materiálu, kterým je jasanové dřevo. Tím je dokládán i vztah k přírodě, ve které se sáňky využívají. Práce se také zaměřuje na přenášení saní a nabízí možnost nosit je na zádech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.