Zprávy

Vyhlašujeme 25. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt

Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT, Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislavě, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi vyhlašují XXV. ročník studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt za akademický rok 2018/2019. Studenti mohou až do 22. února přihlásit své semestrální, ročníkové i bakalářské projekty zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2018/2019. Pro vítěze je připravena finanční odměna. Vernisáž loňského ročníku soutěže se uskuteční 19. března od 13 hodin ve foyer fakulty.

Více informací najdou zájemci na webu (pozor, proklik nefunguje, pokud se připojujete ze sítě na FA ČVUT!) nebo facebooku. Přihlášku lze zaslat také e-mailem na liskoma3@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.