Zprávy

Rozdělení vedoucích konstrukčně-statických částí projektů podle ateliérů

Rozdělení vedoucích konstrukčně-statických částí projektů podle ateliérů:

Ústav

Atelier

Konzultace nosných konstrukcí, č.dveří, e-mail

15114

Girsa, Efler

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D., 508, tomas.bittner@cvut.cz

15115

Soukenka

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15116

Florián, Achten-Pavlíček-Nováková

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D., 508, tomas.bittner@cvut.cz

15118

Císler-Milerová, Juha, Kohout-Tichý

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15118

Koucký, Redčenkov-Danda, Šestáková-Dvořák

Ing. Tomáš Bittner, Ph.D., 508, tomas.bittner@cvut.cz

15119

Jehlík, Kolařík, Klokočka

Ing. Marián Veverka, Ph.D., 512, marianveverka@seznam.cz

15119

Kuzemenský, Plicka

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., 508, miroslav.vokac@cvut.cz

15120

Sitta, Salzmann, Rehwaldt, Trevisan

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15120

Fingerová-Grohmannová

Ing. Marián Veverka, Ph.D., 512, marianveverka@seznam.cz

15121

Maier, Hanson, Šindlerová

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., 508, martin.pospisil@fa.cvut.cz

15127

Cikán, Hradečný-Hradečná, Lampa, Rothbauer, Stempel-Beneš

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., 512, miloslav.smutek@recoc.cz

15128

Hlaváček-Čeněk, Mádr, Kordovský-Vrbata, Seho, Valouch

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511, lorenz@fa.cvut.cz

15129

Baum, Lábus, Hájek-Kropp-Hulín, Krátký-Marques, Fránek, Sedlák, Suske-Tichý

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., 511, lorenz@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.