S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Základná škola Palmovka

Jozef Novotný

Anotace

Pozemok sa nachádza v západnej časti pražskej Libne - Palmovke. Kompozícia svojím tvarom ustupuje a dáva priestor budove starej školy. Delí parcelu na južné (verejné) a severné (súkromné) oplotené nádvorie so športovým vybavením. Konštrukcia je skeletová. Srdcom budovy je priestranná vstupná hala s galériami (ochodzami) na vyšších podlažiach a veľkolepým schodišťom, ktoré ponúka hľadiskové sedenie s výhľadom na dejisko - južné nádvorie. Táto centrálna časť školy je krytá sklenenou fasádou, čo umožňuje lúčom ranného slnka preniknúť skrz budovu až do severného nádvoria.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.