Výstava ateliérových prací

Základná škola Palmovka

Jozef Novotný

Anotace

Pozemok sa nachádza v západnej časti pražskej Libne - Palmovke. Kompozícia svojím tvarom ustupuje a dáva priestor budove starej školy. Delí parcelu na južné (verejné) a severné (súkromné) oplotené nádvorie so športovým vybavením. Konštrukcia je skeletová. Srdcom budovy je priestranná vstupná hala s galériami (ochodzami) na vyšších podlažiach a veľkolepým schodišťom, ktoré ponúka hľadiskové sedenie s výhľadom na dejisko - južné nádvorie. Táto centrálna časť školy je krytá sklenenou fasádou, čo umožňuje lúčom ranného slnka preniknúť skrz budovu až do severného nádvoria.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho