Diplomové práce

Lázně Holešovice

Bc. Pavel Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním práce je návrh polyfunkčního domu v proluce na Praze 7 v Holešovicích. Hlavní funkcí navrhovaného řešení tvoří městské lázně v úrovni parteru a kancelářské prostory ve vyšších patrech

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.