Zprávy

Výsledky studentské soutěže Druhá kůže 2018/19

Odborná porota rozhodla o vítězi a sedmi oceněných projektech, které byly nominovány do letošního sedmého ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže. Vybírala z celkem třiceti soutěžících nominovaných vedoucími čtrnácti ateliérů.

1. místo

Barbora Havelcová: Bytový dům u kostela – Ateliér Redčenkov

Komentář poroty:

Návrh zdařile pracuje se složitým terénem a náročným urbanistickým kontextem. Byť se jedná o jeden dům, reflektuje svým architektonickým výrazem vztah ke dvěma vnějším ulicím v různých niveletách a novému vnitřnímu dvoru.

Barbora Havelcová - Bytový dům u kostela, 1. místo

2. místo

Laura Lukáčová: Pod Nuselským mostem – Ateliér Císler

Komentář poroty:

Komplexní návrh se silným urbanistickým názorem, kterému je podřízen architektonický výraz, nad jehož přísností vedla porota dlouhou diskuzi.

Laura Lukáčová - Pod Nuselským mostem, 2. místo

3. místo

Tomáš Vojtíšek: Praha – Troja / Baugruppe – Ateliér Cikán

Komentář poroty:

Zdařile provedený ojedinělý koncept bydlení, jehož vhodné měřítko reaguje na okolní kontext zástavby. Deklarovaná variabilita však není zcela naplněna nebo popsána. Porota oceňuje prezentaci návrhu, která odpovídá povaze projektu a případné klientele.

Tomáš Vojtíšek - Troja Baugruppe, 3. místo

Čestné uznání

Veronika Frčková: Říčany přednádraží – Ateliér Kohout - Tichý

Komentář poroty:

Řemeslně dobře zvládnutý projekt, v obou variantách na stejném pozemku bylo prokázáno zdařilé dispoziční uspořádání pro odlišnou klientelu či sociální koncept.

Veronika Frčková - Říčany přednádraží

Čestné uznání

Marie Kudynová: Nové centrum obce Všenory – Ateliér Lábus

Komentář poroty:

Porota oceňuje čistě navržené domy, potenciál návaznosti na nově vznikající veřejný prostor však nebyl zcela využit.

Marie Kudynová - Nové centrum obce Všenory u obecního úřadu, Čestné uznání

Čestné uznání

Karolína Šimonová: Boleslavský átriák – Ateliér Mádr

Komentář poroty:

Návrh představuje trefný alternativní urbanistický koncept na rozhraní zcela odlišných typů zástavby. Finální dispozice však bohužel zcela nezareagovaly na unikátní hmotové uspořádání.

Karolína Simonová - Boleslavský átriák, Čestné uznání

Čestné uznání

Marie Harigelová (Krabačová): Pod nuselským mostem – ateliér Císler–Pazdera

 

 

Marie Harigelová - Pod Nuselským mostem, Čestné uznání

Zvláštní uznání

Zvláštní uznání dále porota uděluje skupině studentů, kteří se spolupodíleli na urbanistickém řešení bloku v Karlových Varech v rámci projektu „Bytový dům u kostela“ v ateliéru Redčenkov. Porota vyjadřuje uznání za zdařilé urbanistické řešení na velmi komplikovaném místě v centru Karlových Varů a týmovou práci pěti studentů, na kterou posléze navázali návrhy jednotlivých domů. To vše v jednom semestru.

 

Závěrečné hodnocení poroty

Porota se shodla, že širší záběr zadání zahrnující také navrhování urbanistických souvislostí je pro studenty ve výsledku přínosnější, byť je tento model výuky zcela určitě náročnější. Při celkovém porovnání různorodosti zadání však tuto pestrost přístupů v jednotlivých ateliérech hodnotí pozitivně.

K vidění byla i zadání v extrémních polohách, která ačkoliv signalizovala zajímavá řešení, nebyla plně dotažena. Naopak jiné poměrně zdařilé návrhy zcela nereflektovaly zvolené místo.

Za těžko porovnatelné, a tedy hodnotitelné v této soutěži, považovala návrhy klášterů, u nichž byla navíc bytová funkce v naprosté minoritě.

Na závěr porota konstatuje milé překvapení nad spíše vyšší úrovní prezentovaných prací, zejména s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o studenty třetího semestru.

Porota:

Nezávislá část:

  • Ing. arch. Adam Halíř
  • Ing. arch. Tomáš Koumar
  • Ing. arch. Tomáš Zdvihal

Závislá část:

  • MgA. Kamila Amblerová
  • doc. Ing. arch. Hana Seho)

O soutěži

Obrazový přehled všech projektů přihlášených do soutěže Druhá kůže 2018/2019

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.