Zprávy

Vyhlášení sedmého ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže 2018/2019

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje již sedmý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2018/19 nebo letním semestru 2017/2018 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Motto

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2018/19 a letním semestru akademického roku 2017/18.

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2018/19 nebo letním semestru akademického roku 2017/8 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Termíny soutěžní přehlídky:

2. 1. 2019 - vyhlášení soutěžní přehlídky

1. 2. 2019 - odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Veronice Peňázové. Sběr projektů proběhne v místnosti 443 v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.

20. 2. – 6. 3. 2019 - výstava soutěžních projektů v přízemí Fakulty architektury ČVUT.

27. 2. – slavnostní vyhlášení výsledků (v 17 hodin). Ceny v celkové hodnotě 10 000,- Kč budou rozděleny mezi tři nejvýše oceněné autory.

Přihlášené projekty budou hodnoceny porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Adam Halíř, Tomáš Koumar a Tomáš Zdvihal, závislou část poroty bude tvořit vylosovaný vedoucí ateliéru ZAN a vedoucí vertikálního ateliéru, jehož studenti se soutěže neúčastní. 

 

 

Projekty studentů druhého ročníku v rámci předmětu Ateliér bytových staveb, které byly nominovány do soutěžní přehlídky Druhá kůže jejich vedoucími.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.