Zprávy

Přihlaste se ke studiu doktorského studijního programu

Získejte nové podněty pro svou práci nebo nastartujte svoji akademickou kariéru v motivujícím a zajímavém prostředí. Až do 30. dubna je možné podat přihlášku ke studiu doktorského studijního programu na naší fakultě.

Fakulta architektury nabízí zázemí největší technické univerzity v České republiky, možnost zapojit se do unikátních výzkumných aktivit na svých pracovištích nebo se účastnit špičkových mezinárodních konferencí, domácích akcí nebo workshopů řešících aktuální témata.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterských studijních programech Architektura a urbanismus, Průmyslový design nebo v jiném magisterském příbuzném nebo blízkém programu souvisejícím s oborem a tématem disertační práce.

Přihlášku ke studiu může zaslat i uchazeč, který dosud neuzavřel vysokoškolské studium, avšak uzavření studia se předpokládá do termínu zápisu. Cizinci, kteří se přihlašují na studijní program v českém jazyce, prokazují svou jazykovou připravenost studovat včeském jazyce a platí pro ně stejné podmínky jako pro občany České republiky.

Podrobné informace v přiložených dokumentech nebo zde.

Podat přihlášku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.