Závěrečné práce

Herní krajina na Jižním Městě, Praha - Jižní Město

Syrová Agáta

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce pojednává o nevyužité ploše sídlištní zeleně mezi stanicemi metra Opatov a Háje na sídlišti Jižní město. Součástí navržené studie je řešení prostranství v návaznosti na širší vztahy, vnesení nové funkce místa v podobě herní krajiny, návrhu veřejného sportoviště a kiosku s veřejnými toaletami. Výstupem práce je následné zpracování studie do projektové dokumentace na úrovni realizačního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.