Zprávy

Konference reVIZE TYPOLOGIE

Ústav nauky o budovách pořádá v pátek 26. 4. od 9 do 15 h v m. č. 152/153 již 2. ročních typologické konference, tématem jsou Veřejné stavby - jak zadávat a stavět.

Konference by měla vyhodnotit situaci v zadávání veřejných občanských staveb investovaných veřejnou správou (především staveb školských, zdravotních a sportovních). Jedná se zpravidla o specifické typologie, které vykazují relativně vysokou opakovatelnost v celostátním měřítku, nikoliv však na municipální či krajské úrovni, která je konkrétně zadává. Jak je v rámci správního aparátu státu, který zpravidla tyto stavby z veřejných rozpočtů financuje, zajištěn přenos zkušeností a parametrů, ať už s motivací po větší efektivitě těchto staveb, jejich ekonomického, ekologického či kulturního dopadu? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi akademici, zástupci veřejné zprávy, praktikující architekti, členové oborových organizací a další odborníci.

Více informací ke konferenci a registrační formulář naleznete na webu fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.