Zprávy

Jak zadávat a stavět? Odpovědi hledá konference reVize typologie

Jak je zajištěn přenos zkušeností z výstavby a parametrů staveb v rámci správního aparátu státu, který zpravidla stavby z veřejných rozpočtů financuje? Odpovědi na tuto a podobné otázky budou hledat akademici, zástupci veřejné správy, praktikující architekti, členové oborových organizací a další odborníci během typologické konference, kterou pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze.

Letošní druhý ročník konference, která se uskuteční na naší fakultě v pátek 26. dubna,  se zaměří na veřejné stavby. Hlavním tématem bude stávající situace v zadávání veřejných občanských staveb investovaných veřejnou správou (především staveb školských, zdravotních, sportovních a kulturních). Jedná se zpravidla o specifické typologie, které vykazují relativně vysokou opakovatelnost v celostátním měřítku, nikoliv však na municipální či krajské úrovni, která je konkrétně zadává. Má stát, který stavby z veřejných rozpočtů financuje, zajištěn přenos zkušeností a parametrů, ať už s motivací po větší efektivitě těchto staveb, jejich ekonomického, ekologického či kulturního dopadu? 

Konference je určena zástupcům veřejné správy, představitelům oborových organizací, architektům, projektantům a dalším odborníkům.

Vstup zdarma, pro účast na konferenci je nutné vyplnit registrační formulář.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.