Lidé

Petr Urbánek

Pedagog se specializací na development

Petr Urbánek se přes dvacet sedm let aktivně zabývá trhem s nemovitostmi.

V současné době působí jako nezávislý poradce převážně v oblasti developerských projektů a je členem výboru odborníků REICO investiční společnosti České spořitelny. Předtím zastával 17 let řídicí a exekutivní pozice; byl jednatelem Europolis Real Estate Asset Management s.r.o., obchodním ředitelem Hochtief Projektentwicklung a senior konsultantem Healey & Baker (dnes Cushman & Wakefield). V těchto pozicích byl zodpovědný za development, asset management, tvorbu strategií, průzkum trhu, marketing a provozní a organizační procesy.

Během dosavadní kariéry aktivně participoval na přípravě, realizaci nebo restrukturalizaci projektů o celkové výměře přesahující 300.000 m2, z nichž některé získaly řadu domácích i mezinárodních ocenění (například budovy projektu River City Prague) včetně ocenění osobních. Byl zapojen v různých místních i mezinárodních profesních organizacích. Dodnes zůstává členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Díky svým odborným znalostem a znalostem trhu s nemovitostmi působí často jako lektor a přednášející. Přednášel nebo přednáší na FA ČVUT, na kurzech University of Nottingham, University of Sheffield, Erste School of Banking and Finance apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.