Výstava ateliérových prací

Společenský sál v Roudnici nad Labem

Štěpán Roletzki

Anotace

Společenský sál v Roudnici nad Labem odpovídá kostelu naproti svými širokými pilířemi. Tato modulovost se propisuje i do vnitřku stavby, kde slouží například jako členění prostoru ve foyer, zástěna u záchodů, v sálu jsou mezi ně vsazené příčky s lavicemi a vytváří tak intimní niky s posezením. Niky jsou dvoupatrové - do horní galerie je přístup po schůdkách u vstupu do sálu. Před okny se objevují plotovky - cihlové tvarovky, které navazují na cihličky, tlumí průhled z okolí do sálu a tvarem odkazují ke kružbám v gotických oknech kostela. Administrativa sálu je odsazena a propojena s hlavní budovou skleněným krčkem. Administrativa tak hmotově navazuje na okolní zástavbu a odsazením vzniká mezi budovami prostor pro zásobování sálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna