Lidé

Ing. Petr Merežko

Expert v oboru bankovnictví a financování. Soustředí se na tuzemský realitní trh. V současné době ředitel financování ve společnosti Zeitgeist Asset Management.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.