S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Mgr. Zuzana Straková

Právní expertka: právo obchodních korporací, energetické právo, právo nemovitostí, jednatelka CCS Legal s.r.o.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.