Lidé

Mgr. Zuzana Straková

Právní expertka: právo obchodních korporací, energetické právo, právo nemovitostí, jednatelka CCS Legal s.r.o.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.