Lidé

Mgr. Zuzana Straková

Právní expertka: právo obchodních korporací, energetické právo, právo nemovitostí, jednatelka CCS Legal s.r.o.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.