Lidé

Ing. arch. Lukáš Soukup

Koordinátor celoživotního vzdělávání Development nemovitostí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout