Závěrečné práce

Polyfunkční soubor staveb v ulici Spálená v Praze

Bc. Michal Gabaš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je řešení návrhu novostavby polyfunkčního domu do významného městského prostoru v sousedství obchodního domu Máj.  Území, nacházející se na Novém Městě v Praze je vymezeno ulicemi Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. Navržený dům - horizontálně vrstvený celek nabízí ve spodních podlažích obchodní plochy, výše pronajímatelné kancelářské plochy a v nejvyšších patrech byty s přístupem do střešní zahrady. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.