Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

MgA. Roman Kovář

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kovář, R.
Řešitelský tým
Pracoviště
Trvání projektu
2022
Anotace
Záměrem projektu je vytvořit sadu prototypů Fóliového obalu, určeného pro jeden ze způsobů bezobalového prodeje drogistického zboží, které v rámci své disertační práce navrhuji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel