Výzkumné projekty

Prototyp fóliového obalu určeného pro bezobalový prodej drogistického zboží

Záměrem projektu je vytvořit sadu prototypů Fóliového obalu, určeného pro jeden ze způsobů bezobalového prodeje drogistického zboží, které v rámci své disertační práce navrhuji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.