Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Prototyp fóliového obalu určeného pro bezobalový prodej drogistického zboží

Záměrem projektu je vytvořit sadu prototypů Fóliového obalu, určeného pro jeden ze způsobů bezobalového prodeje drogistického zboží, které v rámci své disertační práce navrhuji.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.