Lidé

Jana Říhová

vedoucí studijního oddělení, bakalářské studijní programy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.